Historia


Kiinnostuin taiteesta, musiikista ja käsillä tekemisestä jo kansakoulussa. Viulun- ja huilunsoiton harrastukseni aloitin 19-vuotiaana. Samoihin aikoihin vuonna 1973 aloitin taidemaalauksen ja kuvanveiston opinnot Ateneumissa.

Vuonna 1974 kiinnostuin viulunrakennuksesta ja rakensin ensimmäisen oman viuluni viulunrakennusmestareiden Martti Piipposen ja Risto Vainion ohjaamalla viulunrakennuskurssilla.
Ensimmäisen viulun rakennettuani innostuin viulunrakennusalasta ja pääsin Martti Piipposen oppipojaksi. Työskentelin Martti Piipposen viulunrakennusverstaalla vuosina 1975 – 1983. Piipposen verstaalla teimme pääasiassa kaikkea jousisoitinalaan liittyvää korjaustyötä, mutta rakensimme myös uusia viuluja ja alttoviuluja.

Samoihin aikoihin hoidin useamman vuoden ajan Soitin Laineen Turun liikkeen jousisoittimien korjauksia ja trimmauksia. Ensimmäisen oman verstaani perustin Helsinkiin vuonna 1983. Verstaan ensimmäisinä vuosina tein pääasiassa kaikkea jousisoitinalaan liittyvää korjaustyötä, mutta myös uusia viuluja.  Toimin myös Helsingin työväenopiston viulunrakennuksen opettajana vuosina 1985-1990.

90-luvun alussa uusien soittimien  kysyntä kasvoi, mm. orkesterit tarvitsivat  5-kielisiä kontrabassoja, jolloin työni painopiste siirtyikin pääasiallisesti uusien soittimien rakentamiseen. Edelleen uusien soitinten rakentaminen työllistää minua, mutta miltei puolet työajastani kuluu myös korjaustöiden parissa.

1990-luvun lopussa poikani Joona Heininen kiinnostui myös jousisoitinrakennuksesta. Joona tuli aluksi auttamaan kontrabassonrakennuksen alun raskaisiin työvaiheisiin. Myöhemmin hän oppi enemmän soitinrakennuksesta toimiessaan kisällinäni vuosina 2001–2007 ja jatkaa edelleen työskentelyä kanssani verstaalla.

Yhdessä muiden viulunrakennusalan johtavien toimijoiden kanssa perustimme vuonna 2004 Viulunrakentajien Killan. Viulunrakentajien Kilta järjestää erilaisia tapahtumia ja soitinesittelyitä, joissa ihmisillä on mahdollisuus tutustua suomalaiseen soitinrakennusperinteeseen ja itse soittimiin.

(Martti Piipposen opinnot: 1948-1954 Jukka Bergmanilla. 1954-1956 Eric Linholm Tukholma. 1957- Mittenvaldin viulunrakennuskoulu. Martti Piipponen on toiminut jousisoitinkorjaajana  vuosina 58-1995 Helsingissä ja on  myös rakentanut lukuisia viuluja ja alttoviuluja.)